SchiemanThuiszorg

Vertrouwde professionele zorg sinds 1975!

Kosten

Zodra uw zorgvragen door ons zijn beschreven en door u goedgekeurd, krijgt u een heldere offerte aangeboden.

Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de AWBZ dan heeft u een indicatie nodig. Dat hoeft niet via uw (huis)arts of een andere instantie.

Vanzelfsprekend kunt u, als u dit wenst, op onze hulp rekenen bij het aanvragen van de indicatie.

In de indicatie staat voor welke zorg u een vergoeding krijgt, om hoeveel zorg het gaat en hoelang u er recht op heeft. Hierna rekent uw zorgverzekeraar de hoogte van uw persoonsgebonden budget uit. Dit doet het zorgkantoor op basis van een vaste tarievenlijst van het ministerie van VWS. Het zorgbudget krijgt u op uw eigen rekening gestort of uitbesteden aan de Sociale Verzekering Bank. U kunt nu zelf de zorg die u wenst inkopen. Dit kan via SchiemanThuiszorg. Tijdens de intake met de zorgmanager kunt u al uw wensen kenbaar maken. De zorgmanager beoordeelt uw zorgbehoefte en stelt een professioneel team van zorgverleners samen. Wij verzorgen voor u een formele zorgovereenkomst.

Door uw zorg in te kopen bij SchiemanThuiszorg, scheelt u dat meteen een hoop administratieve rompslomp. U ontvangt maandelijks een overzichtelijke factuur over de gewerkte uren van uw zorgverlener.

N.B. Verpleegkundigen van SchiemanThuiszorg voeren voor De GezondeWaarde Leefstijl check's uit op lokatie, www.degezondewaarde.nl

Kvk nummer 24396553